პრეპარატისა და გვერდზე წარმოდგენილი ინფორმაციის ავტორი -  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, დოქტორი, ინტერნკონტინენტალური სამედიცინო და სოციალური აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი, მედიკო-ბიოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის,  შპს ”ალექსის”, პრეზიდენტი ….   გიორგი იაგოს-ძე ალექსიძე.
____________________________________________________________